DEKOR GARDEN, sociálne družstvo, registrovaný sociálny podnik, je spoločnosť zaoberajúca sa predajom záhradkárskych potrieb, dekoračného materiálu a potrieb pre kvetinárov, umelých kvetov a chovateľských potrieb. V tomto období prevádzkuje dve predajne v Banskej Bystrici - maloobchodnú predajňu na Námestí slobody 5 a veľkoobchodnú predajňu na Majerskej ceste 73.

Výročná správa za rok 2021